Esettanulmányok


A digitális munkaplatformokon keresztül végzett kétkezi munka munkahelyi biztonsági és egészségügyi kockázatai

A kétkezi munkát végző munkavállalók, mint például a vízvezeték-szerelők és villanyszerelők számos munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kihívással szembesülnek. Ezek közé tartozik a kényelmetlen testhelyzetben végzett munka, a nehézkes manuális feladatok, a nehéz tárgyak emelése, a veszélyes anyagoknak való kitettség, a megcsúszások, elbotlások és esések, valamint a szóbeli bántalmazás, a megfélemlítés és a zaklatás.

Ez az esettanulmány a digitális munkaplatformokon keresztül nyújtott kétkezi munkát vizsgálja. Bemutatja azokat a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokat, amelyekkel a kétkezi munkát végző munkavállalók szembesülnek, amikor digitális munkaplatformon keresztül végzik a munkát. Felvázolja továbbá azokat a tényezőket, amelyek a digitális munkaplatformon keresztül végzett kétkezi munka esetében befolyásolják vagy megnehezítik a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kihívások és kockázatok kezelését.

Az esettanulmány a digitális munkaplatformok gyakorlatainak és intézkedéseinek bemutatásával azt vizsgálja, hogy az ilyen kockázatok megelőzhetők-e és hogyan kezelhetők.

Download pdf icon in: