Esettanulmányok


A digitális platformalapú munkavégzésre vonatkozó francia jogszabályi keret tanulságai

A digitális platformalapú munkavégzés az utóbbi években jelentős témává vált, mivel a munkavállalók munkakörülményekkel, valamint munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jogait nem határozzák meg egyértelműen a hatályos jogszabályok.

Ez az esettanulmány számos, Franciaországban bevezetett jogszabályi kezdeményezést tekint át, amelyek a platform-munkavállalók jogait szabályozzák és munkakörülményeit javítják. E kezdeményezések konkrét célja: az egyéni és kollektív jogok biztosítása az önfoglalkoztató platform-munkavállalóknak; a platformalapú munkavégzés átláthatóságának növelése és a társadalombiztosítási csalás elleni küzdelem; valamint a szállítási szektorban dolgozó platform-munkavállalók számára a kiosztott feladatok visszautasításához és a platformról való lecsatlakozásához kapcsolódó jog az ehhez rendelt büntetés nélkül.

Bár ezek a kezdeményezések fontos lépések a platformgazdaság munkakörülményeinek javításában, számos érdekelt fél egyetért abban, hogy a hatályuk nem terjed ki kellőképpen a munkavédelmi jogszabályok betartatására.

Download PDF file in: