Esettanulmányok


A munkaügyi és társadalombiztosítási felügyelőségek intézkedései a platformalapú munkavégzés munkahelyi biztonságának és egészségének javítása érdekében

A digitális platformalapú munkavégzés kihívásokat jelent a munkaügyi és munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szabályozások számára, nyomon követésük és végrehajtásuk is nehézségekbe ütközik. Ezek a fejlemények a munkaügyi és társadalombiztosítási felügyelőségek tevékenységére és a platform-munkavállalók státuszára és munkavégzési feltételeire is hatást gyakorolnak.

Ez az esettanulmány a munkaügyi és társadalombiztosítási felügyelőségek szerepköreit és fellépéseit elemzi a digitális platformalapú munka munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi vonatkozásában. A belga, spanyol és lengyel felügyelőségek kezdeményezéseit közelebbről szemlélve a jelentés a hatóságok által észlelt problémák alapján levonható következtetéseket és az azok felszámolására kidolgozott stratégiákat tekinti át.

A dokumentum tárgyalja a szakpolitikai vonatkozásokat és a továbbra is fennmaradó, alapvető problémákhoz kapcsolódó pontokat, így a platform-munkavállalók nem egyértelmű foglalkoztatási státuszát is. Az összehangolt fellépés, a figyelemfelkeltés, a kapacitásépítés, valamint a felügyelők képzése tartoznak a helyes gyakorlatok közé, amelyekre a tagállamok példaként hivatkozhatnak.

Download pdf icon in: