Setul de instrumente al campaniei

Atelier pe tema substanțelor periculoase la locul de muncă

Organizație: Inspection du Travail et des Mines

Țară: Luxemburg

Descriere:

Conferință organizată de Inspection du Travail et des Mines în cadrul campaniei „Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase”. Conferința a inclus prezentări, mese rotunde, ateliere și o introducere în exemple de bune practici.

Image
Workshop on dangerous substances in the workplaces