Setul de instrumente al campaniei

Campanii de informare și sensibilizare

Organizație: Autoridade para as Condiçôes de Trabalho

Descriere:

Mai multe campanii de informare și sensibilizare, inclusiv, de exemplu, cu privire la securitatea și sănătatea în muncă în domeniul agriculturii și silviculturii în perioada 2015-2016

Image
Information and Awareness Campaigns