Setul de instrumente al campaniei

Gigpedia

Organizație: Fundația Wageindicator

Țară: Internațional

Descriere:

Gigpedia, o bază de date globală privind munca pe platformă, urmărește să ofere o imagine de ansamblu privind informațiile disponibile despre economia globală a platformelor. Wiki conține informații despre legislația existentă, cazuri în justiție și evaluări ale standardelor de muncă pentru anumite platforme.

Image
38.3