Setul de instrumente al campaniei

Material video educațional privind riscurile profesionale legate de substanțele periculoase

Organizație: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Țară: Spania

Descriere:

Material video educativ realizat de punctul focal național EU-OSHA din Spania, care evidențiază riscurile expunerii la substanțe periculoase la locul de muncă.

Image
Educational video on occupational risks related to dangerous substances