Setul de instrumente al campaniei

Strategia Austriei privind securitatea și sănătatea în muncă 2007-2012

Organizație: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (Ministerul Federal al Economiei și Muncii)

Țară: Austria

Descriere:

Broșură privind strategia națională a Austriei în domeniul SSM. Au fost definite cinci domenii: evaluarea riscurilor și conștientizarea pericolelor, prevenirea accidentelor, prevenirea bolilor profesionale, instruirea și formarea avansată și informarea cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.

Image