Setul de instrumente al campaniei

A noua inițiativă ENWHP „Promovarea muncii sănătoase pentru angajații cu boli cronice”

Organizație: Rețeaua Europeană de Promovare a Sănătății la Locul de Muncă (ENWHP)

Țară: UE

Descriere:

Campanie de promovare a muncii sănătoase și adecvate pentru persoanele care suferă de urmările unei boli cronice – fie prin facilitarea menținerii locului de muncă, fie prin sprijinirea revenirii la locul de muncă. ENWHP a depus eforturi în vederea introducerii de practici eficiente în domeniul sănătății la locul de muncă, prin crearea unei culturi favorabile și prin îndrumări și instrumente oferite angajatorilor pentru a contribui la îmbunătățirea situației angajaților cu boli cronice.

Image
9th ENWHP initiative 'Promoting healthy work for employees with chronic illness'