Studii de caz


Acțiuni ale inspectoratelor de muncă și securitate socială pentru îmbunătățirea securității și sănătății în muncă în ceea ce privește lucrul pe platforme online

Lucrul pe platforme digitale prezintă provocări pentru reglementările din domeniul muncii și al securității și sănătății muncă (SSM), precum și pentru monitorizarea și punerea în aplicare a acestora. Acestea au implicații pentru activitatea inspectoratelor de muncă și de securitate socială, precum și pentru lucrătorii pe platforme online în ceea ce privește statutul și condițiile de muncă.

Acest studiu de caz oferă informații cu privire la rolurile și acțiunile inspectoratelor de muncă și de securitate socială în ceea ce privește SSM în legătură cu lucrul pe platforme digitale. Prin intermediul unei analize mai atente a inițiativelor serviciilor de inspecție din Belgia, Spania și Polonia, raportul prezintă învățămintele care pot fi desprinse din problemele cu care s-au confruntat aceste servicii, precum și strategiile elaborate pentru a le rezolva.

Sunt discutate implicațiile pentru politică, subliniindu-se punctele-cheie legate de aspecte esențiale care nu au fost soluționate, cum ar fi statutul profesional ambiguu al lucrătorilor pe platforme online. Importanța acțiunilor coordonate, a sensibilizării, a consolidării capacităților și a formării inspectorilor se numără printre exemplele de bune practici la care statele membre pot face referire.

Download PDF file in: