Kiadványok


Fejlett robotika és automatizálás: Mit jelent és milyen hatással van a munkavállalókra?

A munkahelyi bevezetése egyértelműen megváltoztatja a munkakörnyezet szerkezetét. Míg a különböző feladatok automatizálása a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet javító előnyöket és lehetőségeket teremt, kockázatokat is hordoz magában.
Ez a szakpolitikai tájékoztató körülírja a robotrendszerek automatizálása által leginkább érintett munkahelyekre és ágazatokra jellemző, emberhez kapcsolódó (kognitív és fizikai), valamint tárgyhoz kapcsolódó feladatokat. Emellett példákat hoz fel a különböző munkakörnyezetekkel összefüggő lehetőségekre és kockázatokra.
A szakpolitikai tájékoztató végezetül azt ajánlja a munkáltatóknak, hogy mérjék fel az lehetséges előnyeit és kockázatait, illetve átképzés és útján aktívan vonják be a munkavállalókat a robotrendszerek átalakításába.
Download pdf icon in: