Kiadványok


Fejlett robotika és automatizálás: munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi vonatkozások

Az új technológiák átalakítják a munkahelyet. Ez a jelentés a fizikai feladatoknak a fejlett robotikához és az MI-alapú rendszerekhez kapcsolódó automatizálásával és az ezáltal a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre kifejtett hatással foglalkozik. A jelentés elsősorban azt vizsgálja, hogy az emberrel is együttműködésre képes robotrendszerek egyre elterjedtebb alkalmazása milyen hatással van a munkavállalókra és munkájukra, valamint az őket alkalmazó munkahelyekre és ágazatokra.

Továbbá körüljárja ennek következményeit a munkahelyi biztonságra, egészségvédelemre és jóllétre, valamint megvitatja a vállalatok által tehető lépéseket és intézkedéseket, ideértve a végfelhasználók képzésének fontosságát is. A jelentés emellett tájékoztatást nyújt a gépek munkahelyi használatára vonatkozó biztonsági előírásokról.

Download pdf icon in: