Publicații


Securitatea și sănătatea în muncă în ceea ce privește munca pe platforme: lecțiile regulamentelor, politicilor, acțiunilor și inițiativelor

În UE, prevalența și activitățile platformelor online prin care se corelează cererea cu oferta de pe piața muncii au crescut rapid în ultimii 10 ani. Inițial, reacțiile la această economie emergentă a platformelor au fost limitate și au provenit în special de la întreprinderi, de la lucrători și de la organizațiile care îi reprezentau, precum și de la factorii decizionali locali și regionali. Ulterior, acest fenomen a atras tot mai mult atenția Uniunii Europene și a statelor membre, în prezent punându-se accentul și asupra condițiilor de lucru și a securității și sănătății în muncă (SSM) pentru lucrătorii pe platforme.

Această sinteză a politicilor reliefează principalele concluzii și constatări ale unui studiu aprofundat privind regulamentele, politicile, strategiile, inițiativele, acțiunile și programele în materie de SSM. Ea pornește de la patru studii de caz, analiza literaturii de specialitate și consultarea punctelor focale naționale ale EU-OSHA.

Sunt analizate provocările în materie de SSM și reacțiile la munca pe platforme, precum și evoluțiile în domeniu din Spania, Italia și Franța. Cele patru concluzii principale destinate factorilor de decizie și responsabililor de elaborarea politicilor conțin analize în perspectiva viitorului și recomandări concrete pentru îmbunătățirea aspectelor ce țin de SSM în munca pe platforme.

Download PDF file in: