Publicații


Munca pe platforme digitale în sectorul sănătății și al asistenței sociale: implicații pentru securitatea și sănătatea în muncă

Sectorul sănătății și al asistenței sociale a fost, în mod tradițional, cu un pas înaintea tendințelor în materie de date și digitalizare. Schimbările continue din domeniul tehnologiei și din societate, accelerate de pandemia de COVID-19, afectează nu numai lucrătorii din acest sector, ci și accesibilitatea și calitatea serviciilor de îngrijire.

Acest document oferă dovezi privind riscurile și oportunitățile pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM) ale muncii pe platforme digitale în acest sector, iar constatările sale urmăresc să ajute factorii de decizie și platformele să abordeze și să gestioneze nevoile lucrătorilor, precum și să consolideze sistemele de sănătate din întreaga UE.

Download PDF file in: