Kiadványok


A távmunkát végző személyek megfigyelése és nyomon követése: munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági vonatkozások

Ez a vitaanyag a távmunkát végző személyek (digitális) megfigyelésével és nyomon követésével kapcsolatos gyakorlatok munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági vonatkozásait vizsgálja, és kitér a munkájukat helyben vagy távolról végző személyek körében mutatkozó különbségekre is. A megállapítások értelmében bár az ilyen rendszerek fokozhatják a pszichoszociális kockázatokat és a kedvezőtlen egészségügyi következmények előfordulását, a megelőző jellegű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések végrehajtása pozitív hatással van e kockázatok csökkentésére és az egészséget érintő hatások korlátozására.

Ezek az információk felbecsülhetetlen értékűek az egészség védelmével és a biztonsággal kapcsolatos intézkedéseknek a foglalkoztatás ezen új formájára történő kiterjesztése szempontjából, amely a munkáltató telephelyén kívül szervezett munkavégzés számos típusára kiterjed.

Download pdf icon in: