Kiadványok


Munkahelyi biztonság és egészségvédelem a digitális platformalapú munkavégzésben: szabályozások, szakpolitikák, intézkedések és kezdeményezések tanulságai

A munkaerő-kereslet és -kínálat összehangolására használt online platformok elterjedtsége és tevékenysége az Európai Unióban az elmúlt 10 évben gyorsan nőtt. A kialakulóban lévő digitális platformgazdaságra kezdetben korlátozott mértékben adtak válaszokat, és azok többnyire a vállalkozások, a munkavállalók és az őket képviselő szervezetek, valamint a helyi és regionális politikai döntéshozók részéről érkeztek. A jelenséget azóta uniós és tagállami szinten is egyre nagyobb figyelemmel kísérik, és most már nagyobb hangsúlyt kapnak a digitálisplatform-munkavállalók munkakörülményei, valamint munkahelyi biztonságuk és egészségvédelmük is.

Ez a szakpolitikai összefoglaló a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos szabályozásokra, szakpolitikákra, stratégiákra, kezdeményezésekre, fellépésekre és programokra vonatkozó mélyreható tanulmány legfontosabb megállapításait és tanulságait mutatja be. Négy esettanulmányra, a szakirodalom áttekintésére és az EU-OSHA nemzeti fókuszpontjaival folytatott konzultációra épül.

A tanulmány a digitális platformalapú munkavégzés munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kihívásait és az arra adott válaszokat, valamint a spanyolországi, olaszországi és franciaországi fejleményeket vizsgálja. A politikai döntéshozók számára négy fő tanulsággal szolgál, amelyek a továbblépésre vonatkozó megfontolásokat és kézzelfogható ajánlásokat tartalmaznak a digitális platformok munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kérdéseinek javítására.

Download pdf icon in: