Kiadványok


Fejlett robotautomatizálás: összehasonlító esettanulmány-jelentés

A kognitív és fizikai feladatok automatizálására szolgáló és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek számos ágazatban ígéretesnek mutatkoznak. Ez a jelentés is hozzájárul az európai munkahelyeken történő végrehajtásuk és irányításuk kutatásához, különösen a munkahelyi biztonság és egészségvédelem tekintetében.

A jelentés bemutatja az EU-OSHA által kidolgozott 11 esettanulmány eredményeit, amelyek kiemelik az ilyen rendszerek biztonságos végrehajtásának lehetőségeit, kihívásait, mozgatórugóit és akadályait. Az ajánlások a jelenlegi és jövőbeli alkalmazásra összpontosítanak, különös tekintettel az emberközpontú tervezésre és a munkavállalói elfogadást elősegítő intézkedésekre.

Download pdf icon in: