Publikationer

Dela detta på:

Förebyggande och hantering av arbetsmiljörisker vid arbete via digitala plattformar: exempel på initiativ, metoder och verktyg

är vanligtvis kopplat till sämre tillgång till arbetsmiljöåtgärder än mer traditionella arbetsformer. Med över 500 digitala arbetsplattformar som för närvarande är verksamma i EU finns det ett ständigt brådskande behov av att effektivt skydda dem som utför plattformsförmedlat arbete på nätet och på plats.

I denna studie granskas viktiga arbetsmiljöinitiativ som kommer från en rad aktörer, bland annat beslutsfattare, digitala arbetsplattformar, arbetsmarknadens parter och plattformsarbetarna själva, och har till syfte att förbättra plattformsarbetarnas upplevelse av arbetet och välbefinnande. Dessutom innehåller den en rad politiska rekommendationer.

Download PDF file in: