Súbor nástrojov kampane

Ako kontrolovať nebezpečné látky s online nástrojmi na posúdenie rizika

Organizácia: Cosanta

Štát: Holandsko

Popis:

Organizácia Cosanta zorganizovala bezplatný rýchlokurz o tom, ako používať jej online nástroj na posúdenie rizika „Stoffenmanager“, ktorý zamestnávateľom pri práci s nebezpečnými látkami pomáha dodržiavať právne predpisy EÚ.

Image
How to manage dangerous substances with online risk assessment tools