Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Jak kontrolować substancje niebezpieczne za pomocą internetowego narzędzia oceny ryzyka

Organizacja: Cosanta

Kraj: Holandia

Opis:

Nieodpłatny przyspieszony kurs zorganizowany przez organizację Cosanta na temat korzystania z jej internetowego narzędzia oceny ryzyka „Stoffenmanager”, które pomaga pracodawcom w przestrzeganiu przepisów UE podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi.

Image
How to manage dangerous substances with online risk assessment tools