Publikasjoner

Del dette på:

Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: bruksområder og utfordringer

Er de nyttige? Er det proaktivt? Som alt nytt er det viktig å veie opp fordeler og ulemper med nye overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Basert på dybdestudier av mulighetene og utfordringene, foreslår denne gjennomgangen av forskningen en arbeidsdefinisjon og skiller mellom proaktiv og reaktiv HMS-overvåking.

Rapporten gir innsikt i hva som fungerer, og hva som fortsatt trengs fremover. Den gir innsikt for politikk, forskning og bedrifter, og understreker viktigheten av arbeidernes medvirkning og menneskesentrert design.

Download PDF file in: