Publikasjoner

Del dette på:

Forebygging og håndtering av helse- og sikkerhetsrisikoer innen digital plattformarbeid: eksempler på tiltak, praksis og verktøy

Digital plattformarbeid er ofte knyttet til dårligere tilgang på arbeidsmiljø- og helsetiltak, enn mer tradisjonelle arbeidsformer. Med over 500 digitale arbeidsplattformer aktive i EU, er behovet for effektiv beskyttelse av plattformarbeidere som utfører elektronisk eller fysisk arbeid organisert gjennom digitale arbeidsplattformer stadig mer presserende.

Denne studien gjennomgår omfattende arbeidsmiljø- og helsetiltak gjennomført av en rekke aktører, herunder politiske beslutningstakere, digitale arbeidsplattformer, partene i arbeidslivet og plattformarbeidere selv, rettet mot en forbedring av arbeidsvilkårene for plattformarbeidere. Videre kommer den med et sammendrag og en rekke politiske anbefalinger.

Download PDF file in: