Safe and healthy work in the digital age

Jaunumi

Skatīt visas ziņas

Prioritārā joma

Kampaņa “Drošs un veselīgs darbs digitālajā laikmetā” tiek organizēta vairākās prioritārās jomās, kas tiek virzītas, izmantojot īpašas saziņas un veicināšanas pakotnes visā kampaņas laikā. Katra joma aptver īpašu tematu, kas saistīts ar jauno digitālo tehnoloģiju ietekmi uz darbu un darbavietām. Lai uzturētu kampaņas intensitāti, reizi trīs līdz četros mēnešos tiek izdoti dažādi materiāli, tostarp ziņojumi, infolapas, infografika un gadījumu izpētes.

In the spotlight

Cilvēkiem ir jābūt vadībā, ja uzdevumu automatizācijai tiek izmantotas uz mākslīgo intelektu balstītas sistēmas, kolaboratīvie roboti un saistītās tehnoloģijas.

Sākt:

Remote and virtual work.png

Skaidra politika, riska novērtējums un preventīvi pasākumi var radīt veselīgu un drošu darba vidi ārpus darba devēja telpām.

Attālinātais darbs un hibrīddarbs

Sākt:

AI and worker management #1.png

Atbalstīt uz cilvēku orientētu, pārredzamu, veselīgu un drošu pieeju, kas balstīta uz darbinieku līdzdalību, konsultācijām un uzticēšanos.

Darbinieku pārvaldība, izmantojot mākslīgo intelektu

Sākt:

Smart digital systems.png

Uzlabot DA, ja to pārvalda pārredzami, uzticami, pilnvarojoši un saprotami.

Viedās digitālās sistēmas

SKATĪT VISAS PRIORITĀRĀS JOMAS

Vai vēlaties kļūt par kampaņas partneri?

IEGŪT VAIRĀK INFORMĀCIJAS

Kampaņas oficiālie partneri

Veselībai nekaitīgas darbavietas kampaņu atbalsta gan valsts, gan privāti dažādu nozaru Eiropas un starptautiski uzņēmumi un organizācijas. Tie veido iniciatoru tīklu, iedvesmojot un iedrošinot citus sekmīgi īstenot aizsargāta un veselīga darbaspēka pārvaldību. Viņu iesaistīšanās ir būtiska, lai nodrošinātu, ka kampaņas vēstījumi sasniedz dažādu veidu darbavietas visā ES.

SKATĪT VISUS PARTNERUS