Publikacije


Ovdje možete pristupiti brojnim informacijama o pitanju kojem je posvećena ova kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali rješavati.

Dostupan je niz publikacija: od informativnih listova kampanje do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problematike, povezanim troškovima i trenutačnim prevencijskim politikama i praksama).

Dostupne publikacije (17)