Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Συνέδριο με τίτλο «Ο επαγγελματικός καρκίνος μπορεί να προληφθεί»

Φορέας: Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας

Χώρα: Φινλανδία

Περιγραφή:

Πλήρες βίντεο από συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία με θέμα την πρόληψη του επαγγελματικού καρκίνου.

Image
"Work-related cancer is preventable" conference