Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Συνέδριο με τίτλο «Ο επαγγελματικός καρκίνος μπορεί να προληφθεί»

Organisation: Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας

Country: Finland

Περιγραφή:

Πλήρες βίντεο από συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία με θέμα την πρόληψη του επαγγελματικού καρκίνου.

Image
"Work-related cancer is preventable" conference